بازی ها

بازی های قابل پشتیبانی

تالار

 1. 1
  ارسال
 2. 1
  ارسال
 3. 14
  ارسال
 4. 4
  ارسال
 5. 35
  ارسال
 6. 8
  ارسال
 7. Grand Theft Auto V

  FiveM / RageMP

  2
  ارسال
 8. Battlefield 3

  ZLOEmu

  2
  ارسال
 9. Battlefield 4

  ZLOEmu

  11
  ارسال
 10. 1
  ارسال
 11. The Sims 4

  ZLOEmu

  6
  ارسال
 12. 21
  ارسال
 13. 1
  ارسال
 14. 7
  ارسال
 15. Dota 2

  Steam

  4
  ارسال
 16. Valorant

  Riot Games

  1
  ارسال
 17. Among Us

  Online-Fix (Steam) / Mobile

  11
  ارسال
 18. Mortal Kombat X

  Online-Fix (Steam)

  1
  ارسال
 19. Payday 2

  Online-Fix (Steam)

  1
  ارسال
 20. Left 4 Dead 2

  Online-Fix (Steam)

  5
  ارسال
 21. Sniper Elite 4

  Online-Fix (Steam)

  1
  ارسال
 22. Resident Evil 6

  Online-Fix (Steam)

  3
  ارسال
 23. Phasmophobia

  Online-Fix (Steam)

  1
  ارسال
 24. ShellShock Live

  Online-Fix (Steam)

  5
  ارسال
 25. Stick Fight: The Game

  Online-Fix (Steam)

  1
  ارسال
 26. 44
  ارسال